Privacy en cookiebeleid

 1. Indien je bent uitgenodigd voor een onderzoek van Effectory

Wanneer je een brief of e-mail van Effectory hebt ontvangen met de vraag om een enquête in te vullen, dien je eerst in te loggen op My Feedback. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt of het niet lukt om in te loggen, verzoeken wij je om hierover contact met ons op te nemen.

Privacyverklaring
Jouw werkgever heeft Effectory B.V., Singel 126, 1015 AE Amsterdam, de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren. Dit kan een medewerkersonderzoek zijn, of een van de andere feedbackproducten die Effectory aanbiedt. Specifieke informatie en afspraken die wij met je werkgever hebben gemaakt over hoe we met je gegevens omgaan, vind je terug onder de button ‘Privacy’ op de vragenlijst.

Veilig inloggen
Deze website maakt gebruik van een veilige 128-bits versleutelde toegang. Dit betekent dat alles wat je op onze website invult niet gevolgd kan worden door derden. Alle door jou ingevulde gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 

Hoe dien je in te loggen?
Je hebt van Effectory, in een brief of een e-mail, login gegevens ontvangen die bestaan uit een bedrijfsnaam, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze dien je letterlijk over te nemen. Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld druk je op "Login". Je komt nu op de onderzoekswebsite van Effectory. Effectory gaat 100% vertrouwelijk om met je gegevens, individuele resultaten worden nooit teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

 1. Indien je onze website bezoekt

Wie is verantwoordelijk?
Effectory B.V. - eigenaar van Effectory.nl, Effectory.com en Beste-werkgevers.nl - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via haar websites. Effectory vindt dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar websites noodzakelijk is voor haar zakelijke belangen en reputatie.

Welke gegevens verzamelen we van je? 
De hoeveelheid en het soort informatie die we van je ontvangen op onze websites hangt af van de informatie die je verschaft via onze contactpagina's en door registratieprocessen op onze websites. Effectory verwerkt je persoonsgegevens dus wanneer je die zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die je actief aan Effectory verstrekt worden opgenomen in ons beveiligde gegevenssysteem (CRM). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij een aanvraag, in correspondentie en telefonisch.

De aard van de persoonlijke informatie die wij van je verzamelen of verwerken kan variëren. Om een whitepaper te downloaden kan het bijvoorbeeld zijn dat wij uitsluitend om je e-mailadres vragen. Om een postpakket te ontvangen zullen wij om je adresgegevens vragen. We vragen deze informatie in alle gevallen om te voldoen aan je verzoek. Activiteitengegevens, user agents en je IP adres gebruiken wij om je een goed werkende website te bieden. Voor meer informatie hierover zie ons cookiebeleid.

Met welk doel worden je gegevens verzameld? 

Op sommige van onze websites kun je informatie aanvragen. In dat geval gebruiken we deze informatie om de door jou opgevraagde content te leveren, bijvoorbeeld een whitepaper of een checklist. We verzamelen ook informatie over jou als jij je registreert voor een onderzoek, zoals bij de Beste Werkgevers. Soms vragen wij jou wat extra informatie in te vullen, om te weten wat er onder onze klanten leeft. We nemen dan soms contact met je op over het onderwerp van je interesse.

Effectory heeft er in het algemeen belang bij om te weten wat er onder (potentiële) klanten leeft. Dit vloeit voort uit de wens om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en haar (potentiële) klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten. Daarom heeft Effectory een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van de informatie die je invult (zie artikel 6 lid 1 sub f Algemene Verordening Gegevensbescherming).

We gebruiken je gegevens ook indien je ons daar toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld indien jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief. In dat geval zullen we je op de hoogte te houden van onze diensten. Wanneer je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin je om informatie vraagt over Effectory, gebruiken we je e-mailadres en de andere informatie die je aanlevert om aan je verzoek te voldoen.

Wanneer je persoonlijke informatie hebt achtergelaten via onze website, bieden we je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen of om jouw gegevens uit onze systemen wil laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk.

Met wie delen wij je informatie? 
We delen persoonlijke informatie niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Bovendien kan Effectory persoonlijke gegevens die door haar verzameld zijn doorgeven aan dochterondernemingen van Effectory, wanneer dat noodzakelijk is om het doel te bereiken waartoe je ons de informatie hebt gegeven. Wanneer je gegevens op onze website achterlaat, geef je expliciet toestemming voor het doorsturen van je gegevens naar andere delen van Effectory.

Waarom worden je gegevens bewaard?
De persoonlijke informatie die je aan Effectory verschaft, wordt bewaard om je op de hoogte te houden van onze diensten of om contact met je op te nemen over het onderwerp van je interesse. Effectory toetst om de zoveel tijd of de informatie nog bewaard dient te worden. Indien je aangeeft geen interesse meer te hebben, dan worden je gegevens vanzelfsprekend uit ons CRM systeem verwijderd.

Hoe worden je gegevens beveiligd? 
Effectory is ISO/IEC 27001 gecertificeerd en heeft een passend beleid om je persoonlijk identificeerbare informatie voor verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot je gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen? 
Effectory erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van je online privacy. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de administratie van je persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new. Je kunt dit adres ook gebruiken voor vragen over de naleving van ons Privacy Beleid.

Als een ingezetene van de Europese Economische Ruimte, heb je de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als je toegang wilt tot, als je correcties wilt aanbrengen in, als je deze wil laten bijwerken of als je wil verzoeken tot verwijdering van je persoonlijke informatie, kun je dat op elk gewenst moment doen via https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new.
 • Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van je persoonlijke informatie te beperken of ons vragen om overdracht van je persoonlijke informatie. Je kunt ook deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via https://support.effectory.com/hc/nl/requests/new.
 • Je hebt het recht om je uit te schrijven voor de marketingcommunicatie die we je van tijd tot tijd sturen. Dit kun je doen door op de button Uitschrijven of Afmelden te klikken in de marketingberichten die je per e-mail van ons ontvangt.
 • Evenzo, als we je persoonlijke informatie met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken is niet van invloed op de rechtmatigheid van welke verwerking dan ook die is uitgevoerd voorafgaande aan de intrekking, noch is deze van invloed op de verwerking van persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • Je hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over het verzamelen en het gebruik van je persoonlijke informatie door ons. Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Niettegenstaande het voorgaande, behouden we het recht om eventuele informatie in onze archieven te behouden die wij nodig achten voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

 

 1. Indien je solliciteert bij Effectory

Wanneer je ons een Curriculum Vitae stuurt om te solliciteren naar een vacature binnen Effectory, gebruiken we de informatie uit je C.V. om een geschikte vacature voor je te vinden. Voor meer informatie over de procedure, neem contact op met HR via 020-3050100.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.