Hoe lees ik de resultaten?

Van meningen naar scores
De resultaten geven je inzicht in de mening van de organisatie en de mening van je team. Elke medewerker heeft de kans gehad om mee te doen aan het onderzoek en op verschillende onderwerpen een individuele mening te geven. Die mening is een weergave van een persoonlijk oordeel en gevoel bij een onderwerp. Dit gevoel zetten we om naar een score. Bijvoorbeeld: we stellen de vraag ik heb plezier in mijn werk en de medewerker antwoordt helemaal mee eens. Dit antwoord zetten we om naar de score 10. Beantwoordt de medewerker de vraag met helemaal mee oneens, dan zetten we dit om naar een score 0. Alle persoonlijke scores opgeteld geven een gemiddelde score op de vraag ik heb plezier in mijn werk voor de organisatie of het team.


Verschillen.

Belangrijke of grote absolute verschillen tussen scores worden in kleur gemarkeerd. Groen voor een positief verschil, rood voor een negatief verschil. Je ziet alleen een kleur als het verschil statistisch significant is of als het verschil groter is dan 7%. Een kleur laat zien dat het verschil relevant is en niet op toeval is gebaseerd. Met andere woorden: het verschil is gebaseerd op een minimale overlap tussen de verdeling van de antwoorden van de twee scores die je vergelijkt.


Vergelijkingen van je score met andere scores.

Om je scores in het juiste perspectief te plaatsen, vergelijken we deze met andere scores, bijvoorbeeld die van een vorig onderzoek, een hoger niveau, een externe benchmark en de top 3 van de externe benchmark. Je score is het referentiepunt en blijft neutraal qua kleur. Als je hoger scoort dan een vergelijkende groep, wordt deze groep groen gemarkeerd. Als je lager scoort, wordt deze groep oranje of rood gemarkeerd.


Vergelijkingen tussen groepen.

Wanneer we meerdere groepen vergelijken, is jouw score nog steeds het referentiepunt en neutraal qua kleur. Echter, als een groep groen is, betekent het dat de groep zelf hoger scoort dan jij. Als de groep oranje of rood is, scoort de groep lager dan jij.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 78

We're sorry to hear that!

Please tell us why.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.