Vertrouwelijkheid: hoe werkt dit?

Internetspiegel rapporteert alleen gemiddelde resultaten per groep. Samen met de werkgever spreken we een minimale groepsgrootte af waarover wordt gerapporteerd. Deze afgesproken groepsgrootte ligt meestal tussen de 5 en 10 medewerkers, waarbij 5 altijd de minimale ondergrens is. Internetspiegel hanteert deze ondergrens in overeenstemming met de algemene standaard bij het uitvoeren van medewerkersonderzoeken zoals geformuleerd door ESOMAR en privacywetten. Wanneer een groep kleiner is dan de afgesproken minimale groepsgrootte rapporteren wij nooit resultaten voor deze groep aan jouw werkgever. Door deze maatregelen kunnen we garanderen dat enquêtes niet tot jou herleidbaar zijn. Let op: antwoorden op open vragen worden wel letterlijk overgenomen.

Respons per groep & rapportage
Naast een groepsgrootte, spreken we altijd een duidelijke responsgrens af. Dit is het minimale aantal deelnemers uit een groep dat de vragenlijst ingevuld moet hebben. Om er zeker van te zijn dat de resultaten die worden gerapporteerd representatief zijn, kijken we niet alleen naar absolute respons, maar ook naar procentuele respons. De absolute ondergrens spreken we af met jouw werkgever en is altijd minimaal 5 respondenten. De procentuele respons moet altijd minimaal 40% zijn. Worden deze grenzen niet gehaald? Dan zullen de resultaten van deze groep niet gerapporteerd worden op groepsniveau en worden meegenomen in een bovenliggende groep die wel de grens heeft gehaald. Dit is meestal de afdeling of organisatie.


Uitzondering
Ben je leidinggevende? Dan zeggen de resultaten van jouw afdeling mogelijk wel direct iets over jou als leidinggevende. In die zin word je als leidinggevende wel persoonlijk beoordeeld.

Voorbeeld A: vertrouwelijkheid per groep

De groep moet bestaan uit minimaal 5 medewerkers (groepsgrens), minimaal 5 van de 5 medewerkers moeten gereageerd hebben (responsgrens).

Voorbeeld_A_-_image_nl-NL_NEW.jpg

Voorbeeld B: vertrouwelijkheid onderliggende groepen

Het kan voorkomen dat een onderliggende groep die de responsgrens wél haalt toch niet gerapporteerd wordt (groep 4). Dit komt voor wanneer een andere groep onder hetzelfde bovenliggende niveau de responsgrens niet haalt (groep 3). De resultaten van de enige blauwe respondent (groep 3) worden namelijk herleidbaar indien zowel de resultaten van groep 4 als de bovenliggende groepsresultaten gedeeld worden (groep 3+4). Om deze reden worden de resultaten van groep 3 en 4 alleen in de bovenliggende groep gerapporteerd.

Voorbeeld_B_-_image_NL.JPG


Let op: De antwoorden die jij en jouw collega’s geven op open vragen worden letterlijk overgenomen in de (groeps)rapportage. Hierbij is niet te zien wie welke opmerking heeft gemaakt, tenzij je zelf jouw naam of andere beschrijvingen noemt die terug te leiden zijn naar jou. De inhoud van jouw opmerking wordt namelijk woord voor woord overgenomen om recht te doen aan jouw mening.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.